Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Profil użytkownika |  Pomoc

Wiseman, Carter.

 Wydano: New York : W.W. Norton , c2000

Kaliski, Bartosz (1977- ).

"Antysocjalistyczne zbiorowisko"?

 Wydano: Warszawa : "Trio" , 2003

Lejeune, Philippe (1938- ).

"Drogi zeszycie...", "drogi ekranie..."

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Wars , cop. 2010

Molik, Witold (1949- ). Oprac.

"O nas bez nas"

 Wydano: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 2007

Klwiber, Michał. Red.

"Poland 2050"

 Wydano: Warszawa : Future Studies Comitee "Polan , 2011

Terlecki, Ryszard (1949- ).

"Solidarność"

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - , 2010

Latoszek, Marek. Red.

"Solidarność" w imieniu narodu i obywateli

 Wydano: Kraków : Arcana , 2005

Holzer, Jerzy (1930- ).

"Solidarność," 1980-1981

 Wydano: Warszawa : Agencja Omnipress , 1990

Korosteleva, Elena

"The Politics" and "The Political" of the Eastern

 Wydano: Routledge , 2018

Jagiełło, Michał (1941- ).

"Tygodnik Powszechny" i komunizm

 Wydano: Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza , 1988

Iwińska, Katarzyna. Red.

"Wartością sołectwa są ludzie"

 Wydano: Warszawa : Collegium Civitas Press , 2012

Cetnarowicz, Antoni. Red.

"Węgry i dookoła Węgier..."

 Wydano: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Histo , [2007]

Szpakowska, Małgorzata (1940- ).

"Wiadomości Literackie" prawie dla wszystkich

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. , 2012

Cichosz, Marzena.

(Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładz[...]

 Wydano: Toruń : Wydawn. Adam Marszałek , 2007

Dobrowolski, Paweł T.

(P)oszukiwanie tożsamości

 Wydano: Warszawa : Collegium Civitas , 2015

Górniewicz, Józef (1956- ). Red.

(Po) mosty tolerancji

 Wydano: Olsztyn : [Zakład Poligraficzny Uniwers , 2005

Bartoszewski, Władysław (1922- ).

...Mimo wszystko

 Wydano: Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann M , cop. 2008

Gaddis, John Lewis (1941- ).

[The] Cold War

 Wydano: London : Penguin Books , 2007

Black, Conrad. Red.

[The] National Interest

 Wydano: Washington : The National Interest Inc. , 1986-

Szlajfer, Henryk (1947- ). Red.

[The] polish quarterly of international affairs

 Wydano: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzyn

Lansing, Jewel Beck.

101 campaign tips for women candidates and th[...]

 Wydano: Saratoga, CA : R & E Publishers , c1991

Radwan-Rohrenschef, red. Anna

15 lat Polski w Unii Europejskiej

 Wydano: Warszawa : Instytut In.Europa , 2019

1956

 Wydano: Londyn : "Aneks" , cop. 1978

Fink, Carole (1940- ).

1956

 Wydano: Leipzig : Leipziger Universitätsverlag , 2006

Burakowski, Adam.

1989 - Jesień Narodów

 Wydano: Warszawa : Wydawn. "Trio" , 2009

Głogowski, Piotr.

1989 koniec systemu

 Wydano: Warszawa : Ośrodek Karta , 2009

Shirreff, Richard (1955- ).

2017 : wojna z Rosją

 Wydano: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis , 2016

Chang, Ha-Joon (1963- ).

23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Polityczn , 2013

Lesińska, Magdalena. Redakcja

25 wykładów o migracjach

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar , 2018

Godzic, Wiesław (1953- ). Red.

30 najważniejszych programów TV w Polsce

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Trio , 2005

Bauman, Zygmunt (1925- ).

44 listy ze świata płynnej nowoczesności

 Wydano: Kraków : Wydawnictwo Literackie , 2011

Skotnicka-Illasiewicz, Elżbieta (1940- ). Red.

5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej [...]

 Wydano: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Eur , 2009

Gubrynowicz, Aleksander. Red.

5 lat Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

 Wydano: Warszawa : Collegium Civitas Press , 2006

Kałużyńska, Małgorzata. Red.

5 lat Polski w Unii Europejskiej

 Wydano: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Eur , 2009

Skotnicka-Illasiewicz, Elżbieta (1940- ). Red.

5 years of Poland's membership of the Europea[...]

 Wydano: Warsaw : The Office of the Committee f , 2009

Kałużyńska, Małgorzata. Red.

5 years of Poland in the European Union

 Wydano: Warsaw : Office of the Committee for E , 2009

Lilienfeld, Scott O. (1960- ).

50 wielkich mitów psychologii popularnej

 Wydano: Stare Groszki : Wydawnictwo CiS , 2011

Kołodziejczyk, Dariusz (1962- ).

600 lat kontaktów polsko-tureckich 1414-2014

 Wydano: Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych / , 2014

Sister Mary Mercedes.

A book of courtesy

 Wydano: San Francisco : HarperSanFrancisco , 2001

Schirokauer, Conrad.

A brief history of Japanese civilization

 Wydano: Fort Worth : Harcourt Brace Jovanovich , c1993

Goodin, Robert E.

A companion to contemporary political philosophy

 Wydano: Malden, MA : Blackwell Pub. , 2007

Morđcöl, Göktug.

A complexity theory for public policy

 Wydano: New York : Routledge , 2014

Cao Long, Van (1952- ).

A concise course in nonlinear partial differe[...]

 Wydano: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersyte , 2008

Cameron, Rondo E. (1925-2001).

A concise economic history of the world

 Wydano: New York : Oxford University Press , 2003

Pipes, Richard (1923- ).

A concise history of the Russian Revolution

 Wydano: New York : Vintage Books , 1996

Koch, H. W. (1933- ).

A constitutional history of Germany in the ni[...]

 Wydano: London : Longman , 1984

Giddens, Anthony (1938- ).

A contemporary critique of historical materialism

 Wydano: Berkeley : University of California Pres , c1981-<19

Snellgrove, David L.

A cultural history of Tibet

 Wydano: Bangkok : Orchid Press , 2003

Scruton, Roger (1944- ).

A dictionary of political thought

 Wydano: London : Macmillan , 1996

Almond, Gabriel A. 1911-2002.

A discipline divided

 Wydano: Newbury Park, Calif. : Sage Publications , c1990

Zubok, V. M.

A failed empire

 Wydano: Chapel Hill : University of North Carolina , c2007

Kindleberger, Charles Poor (1910- ).

A financial history of Western Europe

 Wydano: London : Allen & Unwin , 1987

York, Steve

A force more powerful

 Wydano: York Zimmerman Inc.

Persak, Krzysztof (1968- ). Red.

A handbook of the communist security apparatus in

 Wydano: Warsaw : Institute of National Remembr , 2005

Renner, Hans.

A history of Czechoslovakia since 1945

 Wydano: London : Routledge , 1989

Sugar, Peter F.

A History of Hungary

 Wydano: London : I. B. Tauris & Co. , c1990

A History of Religious Ideas

 Wydano: Chicago : University of Chicago Press , 1984

Eliade, Mircea (1907-1986).

A history of religious ideas

 Wydano: Chicago : University of Chicago Press , c1978-c19

Eliade, Mircea (1907-1986).

A History of Religious Ideas

 Wydano: Chicago : The University of Chicago Pre , 1978

Johnson, Paul (1928- ).

A history of the American people

 Wydano: New York, NY : HarperCollins Publishers , [1998]

Johnson, Paul (1928- ).

A history of the American people

 Wydano: London : Weidenfeld&Nicolson , 1997

Hourani, Albert Habib.

A history of the Arab peoples

 Wydano: London : Faber&Faber , 1992

Johnson, Paul (1928- ).

A history of the English people

 Wydano: London : Weidefeld&Nicolson , 1985

Bauer, Yehuda.

A history of the Holocaust

 Wydano: New York : Franklin Watts , 2001

Johnson, Paul (1928- ).

A history of the Jews

 Wydano: New York : Harper and Row Publishers , 1987

Johnson, Paul (1928- ).

A history of the modern world

 Wydano: London : Weidenfeld and Nicolson , 1984

Bark, Dennis L.

A history of West Germany

 Wydano: Oxford, UK : Blackwell , c1993

Bark, Dennis L.

A history of West Germany

 Wydano: Oxford, UK : Blackwell , c1993

Catchpole, Brian.

A map history of Russia

 Wydano: London : Heinemann Educational , 1974

Amit, Nili.

A miałam być księżniczką z bajki...

 Wydano: Kraków ; Budapeszt : : Wydawnictwo Austeria , 2009

Finkelstein, Norman G.

A nation on trial

 Wydano: New York : Owl Books , 1998

Smith, Page.

A new age now begins

 Wydano: New York : McGraw-Hill , c1976

Smith, Page.

A new age now begins

 Wydano: New York : McGraw-Hill , c1976

Thompson, Mark (1959- ).

A paper house

 Wydano: LOndon : Vintage Books , 1992

Ordeshook, Peter C. (1942- ).

A political theory primer

 Wydano: New York : Routledge , 1992

Weiser, Benjamin.

A secret life

 Wydano: New York : PublicAffairs , 2004

Crampton, R. J.

A short history of modern Bulgaria

 Wydano: Cambridge [Cambridgeshire] : Cambridge University Press , 1987

Lichtheim, George (1912- ).

A short history of socialism

 Wydano: London : Flamingo , 1983

Friedrichs, Robert Winslow (1923- ).

A sociology of sociology

 Wydano: New York : Free Press , [1970]

Carey, George W. 1933-2013.

A student's guide to American political thought

 Wydano: Wilmington, Del. : ISI Books , c2004

Benjamin, Jules R.

A student's guide to history

 Wydano: Boston : Bedford/St. Martin's , c2010

Rawls, John (1921-2002).

A theory of justice

 Wydano: Cambridge, Mass. : Oxford University Press , 1973

Richardson, Michael (1943- ).

A time bomb for global trade

 Wydano: Singapore : Institute of Southeast Asian , 2004

Johansen, Robert C.

A United Nations emergency peace service

 Wydano: New York : World Federalist Movement-Ins , c2006

Coine, Ted.

A world gone social

 Wydano: USA , , 2014

Bush, George (1924- ).

A world transformed

 Wydano: New York : Vintage , 1999

Karpiński, Jakub (1940-2003).

ABC polityki

 Wydano: Warszawa : "Alfa-Wero" , 1997

Borchardt, Klaus-Dieter.

ABC prawa wspólnotowego

 Wydano: Bruksela : Urząd Publikacji Unii Europej , 2011

Niczyperowicz, Andrzej. Red.

Abecadło dziennikarza

 Wydano: Poznań : "Kontekst" , 1996

Kotarbiński, Tadeusz (1886-1981).

Abecadło praktyczności

 Wydano: Warszawa : "Wiedza Powszechna" , 1972

Antonowicz, Dominik (1977- )

Aborygeni i konsumenci

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN , 2015

Faulkner, William (1897-1962).

Absalomie, Absalomie...

 Wydano: Kraków : "Mediasat Poland" , [2004]

Świerkocki, Janusz.

Accession Negotiations - Selected Results

 Wydano: Łódź : European Institute in Łódź , 2001

Baranowski, Bohdan (1915-1993). Red.

Acta Universitatis Lodziensis

 Wydano: Łódź : UŁ , 2012

Łaska-Formejster, Alicja

Acta Universitatis Lodziensis

 Wydano: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz , 2013

Friszke, Andrzej (1956- ).

Adam Ciołkosz

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Polityczn , 2011

Brühlmeier, Daniel (1951- ).

Adam Smith

 Wydano: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa , 2004

Czaputowicz, Jacek. Red.

Administracja cywilna Polskiego Państwa Podzi[...]

 Wydano: Warszawa : Krajowa Rada Administracji Pu , 2011

Czaputowicz, Jacek. Red.

Administracja publiczna

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2008

Hausner, Jerzy (1949- ).

Administracja publiczna

 Wydano: Warszawa : PWN , 2003